Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Rovné příležitosti žen a mužů:

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů (dále jen "Rada") je stálým poradním orgánem vlády v oblasti vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR č.1033 ze dne 10. října 2001.

Rada připravuje návrhy směřující k prosazování a dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže. Rada zejména:

  • projednává a doporučuje vládě základní koncepční směry postupu vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • koordinuje základní směry resortních koncepcí v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • stanovuje okruh priorit pro projekty resortů na podporu realizace rovných příležitostí pro ženy a muže,
  • identifikuje ve společnosti aktuální problémy v rovných příležitostech pro ženy a muže,
  • hodnotí efektivitu naplňování principu rovnosti žen a mužů.
  • Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně však třikrát ročně. Informace o činnosti Rady jsou přístupné veřejnosti na webových stránkách Úřadu vlády. Rada nemá pravomoc prošetřovat stížnosti občanů na porušování principů rovnosti žen a mužů. Organizační, odborné a administrativní práce a zveřejňování informací o práci Rady zajišťuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Úřadu vlády.

Usnesením vlády ze dne 23. listopadu 2011 č. 876 byl předsedou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů jmenován ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek a zároveň se vláda ČR rozhodla o přesunu sekretariátu Rady na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Funkci sekretariátu Rady zajišťuje Oddělení rovných příležitostí žen a mužů.

Kontakty:
Mgr. Radan Šafařík, +420 221 923 486, radan.safarik@mpsv.cz
JUDr. Lucia Zachariášová, +420 221 923 487, lucia.zachariasova@mpsv.cz

Autor: oddělení 902
Poslední aktualizace: 24.2.2012

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 29.11. 2015 v 07:55.