Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » O MPSV » Kontaktní informace:

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny MPSV ČR je posta@mpsv.cz

Adresy referátů odvolání a správní agendy najdete zde.

Miroslava Menclíková (certifikát)

Povinné náležitosti podání v elektronické podobě:

Formáty datových zpráv: pdf, jpg, html, rtf, doc
(formát rtf upřednostňujeme proti formátu doc z důvodu vyšší bezpečnosti a kompatibility)

Elektronický podpis podání, pokud je podání elektronicky podepsáno, založený na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo datová zpráva obsahuje kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.

MPSV se nezabývá vyřizováním právních dotazů redakcí novin a časopisů, advokátů, komerčních právníků, různých zprostředkovatelů a informačních firem.

MPSV jako orgán veřejné moci (na základě zvláštního právního předpisu) má právo činit úkony v elektronické podobě, podepsané elektronicky. V souladu se svým vnitřním organizačním opatřením pověřuje MPSV svou pracovnici Miroslavu Menclíkovou činit úkony v elektronické podobě, elektronicky podepisovat, odesílat z elektronické adresy posta@mpsv.cz

Autor: MPSV
Poslední aktualizace: 26.9.2014

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 4.5. 2016 v 07:58.