Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Média a veřejnost » Tiskové zprávy MPSV » Rok 2012:

Tiskové zprávy (únor)

Obsah položky Tiskové zprávy (únor):

 • (Soubor typu .pdf)Projekt OP LZZ pomáhá pracovat všem, kteří pracovat chtějí
  ilustrační fotoObě zlomené nohy nejsou překážkou v práci. Je k tomu ale potřeba vůle na obou stranách - u zaměstnavatele i zaměstnance. Plzeňský projekt CRISTAL podporovaný z prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost učí obě strany, jak si vycházet vstříc a využívat možností lidí, kteří chtějí pracovat.
 • (Soubor typu .pdf)Česká republika v Bílé knize o důchodových systémech v EU
  ilustrační fotoBílá kniha stručně hodnotí současný stav důchodových systémů v členských zemích Evropské unie a ukazuje očekávaný budoucí vývoj těchto systémů pod vlivem demografického vývoje a momentální nepříznivé ekonomické situace.
 • (Soubor typu .pdf)Zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
  ilustrační fotoV úterý 21. února 2012 se uskutečnilo první letošní zasedání Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Usnesením ze dne 23. listopadu 2011 č. 876 vláda České republiky jmenovala předsedou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, jenž také toto první zasedání v roce 2012 řídil.
 • Hodnocení chudoby v EU a v České republice
  ilustrační fotoDnes, 17. 2. 2012, se v Bruselu koná zasedání Rady EU ve složení ministrů práce a sociálních věcí (EPSCO). Na jejím programu je především hodnocení situace v zaměstnanosti a sociálním postavení občanů EU v kontextu Strategie Evropa 2020. ČR patří mezi státy EU s nejnižší mírou ohrožení chudobou.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV k aktuálnímu rozhodnutí Ústavního soudu o dorovnávání slovenských důchodů
  ilustrační fotoVe svém nálezu se v případě pana K. H. Ústavní soud vymezil proti dřívějšímu rozhodnutí Soudního dvora EU, podle něhož je dorovnávání slovenských důchodů pouze českým občanům diskriminační a porušující jeden ze základních principů EU.
 • (Soubor typu .pdf)MPSV: Zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace
  ilustrační fotoDne 14. února 2012 proběhlo zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (RVNNO), a to poprvé pod vedením Dr. Ing. Jaromíra Drábka, ministra práce a sociálních věcí, kterého vláda jmenovala předsedou tohoto svého poradního orgánu v říjnu loňského roku.
 • Vyjádření MPSV k tiskové konferenci ČMKOS
  ilustrační fotoK požadavku zástupců odborů na zveřejnění smluv MPSV uvádí, že zveřejnilo smlouvy související s přechodem na nový systém v úterý 7. 2. zde.
 • (Soubor typu .pdf)Informace MPSV o výplatních termínech nepojistných sociálních dávek
  ilustrační foto
 • (Soubor typu .pdf)Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá zlepšovat situaci v areálu SAPA
  ilustrační fotoAreál Sapa v Praze Libuši je jedním z nejviditelnějších míst, kde se projevují problémy při soužití dvou velkých, ale zcela rozdílných komunit. Vedle obce s 10 000 obyvateli postupně vznikla druhá, plná cizinců, povětšinou vietnamské národnosti. Bývalý masokombinát Písnice se proměnil v Sapu, přezdívanou nejen místními malý Saigon.
 • (Soubor typu .pdf)Informace MPSV o pokynech pro úřady práce v oblasti vydávání povolení k zaměstnání cizinců mimo EU
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí vydalo v lednu 2012 v rámci realizace politiky zaměstnanosti, regulace trhu práce ČR a v reakci na dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti ovlivněný současnou ekonomickou situací krajským pobočkám Úřadu práce ČR pokyny pro vydávání povolení k zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU.
 • Nezaměstnanost v průběhu ledna 2012 v ČR vzrostla na 9,1 %
  ilustrační fotoV průběhu ledna míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 9,1 %. Ve srovnání s prosincem 2011 byla vyšší o 0,5 p. b., oproti lednu 2011 poklesla o 0,6 p.b. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 5,0 % na 534 089, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 3,7 % na 34 471. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 17 957 volných pracovních míst.
 • (Soubor typu .pdf)Zpráva o základních tendencích vývojové příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí 2011
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí předloží ve středu na jednání vlády materiál pro informaci, který obsahuje data o vývoji příjmů a výdajů domácností v 1. – 3. čtvrtletí 2011. Zpráva mimo jiné zahrnuje údaje z oblasti mezd, podpor v nezaměstnanosti, dávek státní sociální podpory, důchodů a úspor.
 • (Soubor typu .pdf)Vyjádření MPSV k dnešnímu jednání s odbory
  ilustrační fotoMinisterstvo práce a sociálních věcí ČR se dnes na jednání se zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací o situaci kolem vyplácení dávek na úřadech práce ve většině bodů shodlo. Nelze však souhlasit s požadavkem odborů, aby se při vyplácení dávek přešlo zpět k původním aplikacím. Hlavní důvod je přitom technický, data jsou již zanesena v novém systému a bylo by velmi nákladné je opět převádět zpět.
 • (Soubor typu .pdf)Informace o stavu výplaty nepojistných sociálních dávek v lednu 2012
  ilustrační fotoV měsíci lednu bylo v zákonné lhůtě vyplaceno v případech, kdy vznikl nárok na dávku 100 % těchto dávek prostřednictvím jednotného výplatního místa. Systém vyplácení nepojistných sociálních dávek prostřednictvím jednotného výplatního místa je funkční.

Nastavení zobrazení:

Tento text byl zobrazen / vytisknut z webu Ministerstva práce a sociálních věcí (http://www.mpsv.cz) dne 17.10. 2017 000 07:44.