Reformní úsilí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost systémů a jejich efektivní a spravedlivé nastavení, ať už se jedná o změny v oblasti pojistných i nepojistných dávek či v oblasti pracovněprávní, kde resort připravuje podmínky pro pružnější trh práce a tvorbu nových pracovních míst.

Již přijaté legislativní změny znamenají jednodušší, levnější a efektivnější postupy pro úředníky i příjemce dávek. Úpravy s platností od ledna 2012 se týkají klíčových oblastí, jako je dávkový systém, oblast péče o osoby se zdravotním postižením, oblast zabezpečení osob v hmotné nouzi a pracovněprávní legislativy.

Navštivte informační stránky reforem: